Seminari i parë - 12 Maj 2012 - Tiranë


SEMINARI I PARË I

Shoqatës Mbarëkombëtare të Gjeodetëve Shqiptarë – Karl Gega


GJEODEZIA SHQIPTARE NË FILLIMIN E SHEKULLIT 21

12 Maj 2012, Tiranë
Temat e Seminarit:
 1. Sistemi i arsimimit shqiptar në fushën e gjeodezisë
 2. Institucionet shtetërore për gjeodezi, hartografi dhe kadastër në trojet shqiptare
 3. Gjendja e rrjeteve gjeodezike në trojet shqiptare
 4. Proceset e regjistrimit të pronave në trojet shqiptare
 5. Legjislacioni, rregulloret dhe standardet për gjeodezi, hartografi dhe kadastër në trojet shqiptare
 6. Administrimi dhe menaxhimi me pasuri të paluajtshme në trojet shqiptare
 7. Standardet bashkëkohore të rrjeteve gjeodezike dhe sistemeve të të dhënave hapësinore
 8. Zhvillimi i infrastrukturës së të dhënave hapësinore në nivel lokal, regjional, nacional dhe global për trojet shqiptare
 9. Hierarkia e punëve dhe autoriteteve gjeodezike, hartografike dhe kadastrale në trojet shqiptare
 10. Përvojat në projektet e përfunduara me sukses në trojet shqiptare
 11. Aplikimi i të dhënave gjeodezike, hartografike dhe kadastrale në fushat tjera si qeveria, autoritet vendore, mjedisi jetësor, menaxhimi me burimet natyrore dhe shoqërore, menaxhimi me fatkeqësi natyrore, ndryshimet klimatike, planifikimin hapësinor e urban, turizmin, rregullimin e tokave etj.
Kohëzgjatja e Seminarit:  një ditë

Orari i Seminarit:

No
Titulli i sesionit
Lloji i prezantimeve
Kohëzgjatja
1
Sesioni plenar
Fjalime përshëndetëse dhe
tre prezantime kryesore
9.30-11.00
Pushim për kafe
11.00-11.30
2
Institucionet qeveritare
Gjashtë prezantime
11.30-13.00
Pushim për drekë
13.00-14.00
3
Arsimimi dhe
prezantime komerciale
Gjashtë prezantime
14-15.30
4
Mbyllja e Seminarit
15.30-16.00

Gjuha zyrtare:          Shqip

Programi i Seminarit:   Shkarko programin

Vendmbajtja:  Restorant STELA - Rruga Tiranë-Durrës

Rregjistrimi:

Pjesëmarësit duhet të bëjnë rregjistrimin e tyre deri më 05.05.2012 nëpërmjet përfaqësuesve lokal të shënuar në listën e mëposhtme, duke dërguar të dhënat në vazhdim:

EMRI MBIEMRI
Titulli
Qyteti
Nr. celular
E-mail adresa
Vendi i punës


Vërejtje:  Kolegët që nuk do të bëjnë rregjistrimin e tyre për pjesëmarje deri në 05.05.2012, nuk do të kenë mundësi për pjesëmarje në Sminar. 

Kontaktet:
E-mail:  shmkgjsh.kg@gmail.com    
Facebook:  shmkgjsh.kg
Adresa:     Rr. Xhoxhi Martini, nr. 8;  1001 TIRANË
Zyra lokale:
   PRISHTINË - rr.Antigona Fazliu, 21/B
   SHKUP - rr. Xhon Kenedi, 25/1-d3
   TËRNOC - Bashkësia Lokale Tërnoc 
   ULQIN - bul. Gjergj Kastrioti Skenderbeu, bb
Kryetar:  Bashkim Idrizi, Shkup - bashkim.idrizi@yahoo.com, +389 75 712-998, +377 45 341-098
Koordinator lokal: 
   SHQIPËRI: Sokol Allaraj - Sekretar i përgjithshëm, Tiranë -  allarajs@hotmail.com, +355 68 2027-775
   KOSOVË: Sabri Zylfiu - Nënkryetar, Prishtinë - zylfiu@hotmail.com,  +377 44 373-388
   MAQEDONI: Kujtim Xhila, Ohër - kujto_xh@yahoo.com,  +389 70 464-449 
   MALI I ZI: Daut Bejta - Nënkryetar, Ulqin - dautbb@t-com.me, + 382 69 379-279 
   KOSOVË LINDORE:  Muzafer Mustafa - Nënkryetar, Preshevë - muzafer_mustafa@yahoo.com, + 377 44 239 065,  +381 64 0866-076